ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

ΣΤΕΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες | Άνω Κώμη Κοζάνη


 

Αμέσως μετά την ανάληψη των εργασιών σε μία επιχείρηση, επιδίδεται φάκελος υγειονομικής παρακολούθησης ο οποίος περιέχει:

// Την τεχνική μελέτη οικονομική προσφορά

// Την διμερή σύμβαση έργου

// Σχέδιο της επιχείρησης όπου φαίνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι παγίδες

// Άδεια από το Υπουργείο Γεωργ. Ανάπτυξης και Τροφίμων της Εταιρείας μας

// Τις άδειες των φαρμάκων που χρησιμοποιήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα MSDS

// Εκθέσεις της κάθε εφαρμογής (παρατηρήσεις – προτάσεις)

// Τα πιστοποιητικά εργασιών


Στην συνέχεια μετά από κάθε επιθεώρηση – εφαρμογή ο φάκελος συμπληρώνεται κάθε φορά με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εργασιών και την έκθεση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης.