ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

 

ΣΤΕΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑ
Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες | Άνω Κώμη Κοζάνη


 

Η εταιρεία απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών ΣΤΕΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΑ, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απολυμάνσεων άμεσα και αποτελεσματικά σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου συνωστίζονται πολλά άτομα (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινόχρηστες τουαλέτες κλπ), είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης - μικροβιοκτονίας.


 

 


Επικοινωνήστε μαζί μας και θα ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε σας ανάγκη.